Tunay na Relasyon

Ang TUNAY na RELASYON ay yung kinakaya nyong DALAWA kahit maraming taong nagsasabing walang patutunguhan ang inyong pagsasama.