NFA

Ako’y simpleng tao lamang.

Kumbaga sa bigas NFA, hindi kagandahan pero pinipilahan.