Asukal

Boy: Kumain ka ba ng asukal?

Girl: Bakit?

Boy: Ang tamis kasi ng ngiti mo.